Midtnorske rekorder
Omfatter trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal
Oppdateres årlig - siste gang per 1.11. 2002.

Menn senior
Menn 22år
Menn 19 år
Kvinner senior
Kvinner 22 år
Kvinner 19 år


Statistikken er uoffisiell. Hvis noen oppdager feil, vil vi
sette pris på at du kontakter
Erik Aarset