KLUBBEN MIN.
En studiegruppe på 8 personer har gjennom 6 møter gjennomgått de aktiviteter vi holder på med og vurdert hvilke aktiviteter som klubben skal omfatte.
Resultatene vi kom frem til var følgende :

Dagens situasjon :

Klubbens sterke sider:
Gode trenere, gode lokaler,sterk i arrangementer.
Klubbens muligheter:
Aktivitetsplan,samarbeide med andre klubber også fra andre idretter. Spania-tur,EU-utveksling, utvidet motivasjon og utvikling,stort rekrutteringspotensiale,medisinsk støtteapparat.
Klubbens svake sider :
Dommermangel,mangelfull treningsplaner for de aktive.
Klubbens trussler:
Svak økonomi, ledermangel.
Klubbens kjennetegn:
Godt miljø,ildsjeler,god å arrangere, sårbar økonomi.
Klubbkulturen, hva truer idrettens grunnleggende verdier :
For tidlig spesialisering,juksementalitet blandt dommere og utøvere,doping, usportslig opptreden, spiseforstyrrelser.

Klubbide utformet av gruppen :
“Klubben skal gjennom samarbeide og vennskap fremme idrett og friluftsliv i sunne former”.

Klubbens hovedmål utformet av gruppen :
“ Ei dobling av medlemstallet fra 100 medlemmer 1.1.99 til 200 medlemmer 1.1.2003”.

Klubbens arbeidsoppgaver fremover :
Styret må utarbeide organisasjonskart med forskjellige oppgaver for flere medlemmer, flere kvinner innvelges.
Aktivitetsplan for hvert år . sportslig/økonomisk/sosialt.
Rekrutteringstiltak- samarbeide med andre lag.
Foreldre-engasjement -beredskap for arrangementer, klubbfølelse,draktbruk.

Klubbens arbeidsområde:
Forbedre inntekt Jentebølgen. Arrangeres 6.juni 2000.
Kontingent innkreves etter 3.trening for de yngste.
Vitalisere økonomiansvarlige.

Idrettslige mål :
Målsetning om å nå solid 2.divisjonsnivå for både menn/kvinner i løpet av en treårsperiode - til år 2003.