STARTEN ÅFIK Ålesund Friidrettsklubbs historie.

Begynnelsen : Sitat fra Einar S. Ellefsens” Ålesundsidrett gjennom 50 år” -utgitt 1955.
“...når kaptein  M.Amdal overtok som instruktør for gymnastikk i skolen og for Ålesund Turnforening startet han “Aalesunds Turnforenings Idrettslag” den 22.februar 1903 sammen med  Ole Flem, Olafur Felixsson, L.O.Larsen, Ole Vestad, seilmaker Anton Henriksen, Otto H.Waale og gullsmed Johannes S.Refsnæs. Laget ble stiftet på et møte i Latinskolens gymnastikksal.20 medlemmer tegnet seg”.

“...Det eneste dokument som er bevart fra stiftelsesåret er foreningens lover.Her blir det uttrykkelig slått fast i formålsparagrafen:”Laget har til formål at virke for udbredelse af den frie idræt i Aalesund og omeng.Dette formaal søges opnaaet ved afholdelse af idræts øvelser,afpassede etter aarstiden og forholdene forøvrigt.”

“det er i 1905 , i protokollen som tar til 8.oktober at laget tar navnet Aalesunds Idrætslag”,men allerede 17.mai fremstår idrettslaget som selvstendig arrangør av folkeleker og idrettskonkurranser. Idrettsslekene hadde følgende kjente oppskrift:
1) Potetløp  2) Sprang 3) Stang med tønde   4) Sækkeløp og 5) Taugtrekking.
Laget var engasjert i konkurranser fra florettfekting, svømming, bryting , roing og friidrett.

Økonomien i laget var en prøve fra første stund - og medlemmer som ikke betalte sin kontingent blev nektet å delta i konkurranser - laget hadde store problemer etter bybrannene 23.januar 1904 da stort sett alle papirer gikk tapt og man måtte søke støtte fra kommunens innsamlede penger for å komme igang igjen - og en ulykke kommer sjelden alene:
Den 17.mai 1905 mistet starteren av kapproingen geværet som han startet med i sjøen - og klubben ble avkrevet den nette sum av kr.30,00 fra geværets eier A.Bregartner. Når årsinntekten var på kr.73,00 forstår man det store innhugg dette betydde for laget.